KNVI Studiereis naar Schotland

In maart 2014 werd er door de KNVI een studiereis georganiseerd naar Schotland. Een week lang bezochten zo’n 40 Nederlandse informatieprofessionals uit het hoger onderwijs hun collega’s in Edinburgh en Glasgow. Het was een gemêleerd gezelschap, van bibliotheektechnisch medewerker tot directeur. De onderlinge sfeer was uitstekend en het programma boeiend.  In de ochtenden bezochten we met zijn allen een bibliotheek en ‘s middags volgde een keuzeprogramma waarbij de groep uiteenviel. Wat hebben we geleerd van onze Schotse collega’s?

Indrukken delen in Velp
Na de reis hadden de HBO-deelnemers aan de reis een terugkomdag bij de Van Hall Larenstein Hogeschool in Velp. Het doel was om met elkaar de indrukken te delen en een “wat is ons opgevallen” -overzicht te maken. De uitkomst zou tijdens de vergadering van de SHB gepresenteerd worden.

Vanochtend was die vergadering en mocht ik namens de groep de presentatie houden. In onderstaande prezi vind je de uitkomst van onze bevindingen.

Ik heb van de reis en de collega’s genoten en kan het iedereen aanbevelen om deel te nemen. De indrukken en foto’s van de reis zijn te vinden op de speciale blog. Wellicht zal de volgende over 1,5 jaar naar Duitsland of Scandinavië gaan. Ik hoop dan zeker weer mee te kunnen.

Share
Posted in Geen categorie | Tagged , , | Leave a comment

Mijn blackberry werkt niet

Christian attendeerde me zojuist op deze geweldige sketch van de Britse komiek Ronnie Corbett over blackberry, windows, orange, apple en de mooste is de eggs box.

Share
Posted in Geen categorie | Tagged , | Leave a comment

Het online geheugen van Amsterdam

Persoonlijke verhalen verzamelen is “hot”. Het onderwerp kent een ruime belangstelling van archieven, musea, scholen, bibliotheken en heemkundegezelschappen. Alle organisaties doen hun best om de herinneringen van (voormalige) bewoners over hun stad te delen met de rest van de wereld. Mike de Kreek (onderzoeker HvA) vond alleen al over hoofdstad Amsterdam zo’n 30 websites op dit gebied. Afgelopen vrijdag werd over het online geheugen van onze hoofdstad een interessant symposium gehouden bij Floor van de Hogeschool van Amsterdam. De aanleiding was het tien jarig bestaan van twee initiatieven: “Het geheugen van Oost” en “Het geheugen van West“.

De opbrengsten
De cijfers van het aantal herinneringen zijn indrukwekkend. De teller bij het geheugen van Oost staat nu op zo’n 2600 online verhalen die met elkaar verantwoordelijk zijn voor 17.000 reacties. Een groot deel van deze respons bestaat uit mensen die hun eigen belevenissen over het onderwerp eraan toevoegen. De persoonlijke herinneringen over het tijdperk WO II tot de jaren tachtig trekken de meeste bezoekers. Over de inhoud van de verhalen werd echter tijdens het symposium kritische kanttekeningen geplaatst. Zo zouden ze vooral door “gelijkgestemden” geplaatst zijn. Er waren aldus te weinig kritische artikelen op de sites. Daarnaast zouden de verhalen niet serieus genomen worden door wetenschappers.

Succesvol?
Wat bepaalt het succes van een dergelijke verhalensite eigenlijk? De meesten zijn opgericht om herinneringen niet verloren te laten gaan en om lokale binding met huidige (en voormalige?) bewoners te creëren. Paul Knevel wees tijdens zijn presentatie naar onderzoek vanuit de sociale wetenschappen dat aangeeft dat bewoners in een stad minder behoefte zouden hebben aan contact met buurtbewoners. Maar als ik kijk vanuit een historisch perspectief, dan heb ik toch een ander beeld. Amsterdam is altijd de stad van (binnenlandse en buitenlandse) migranten geweest en juist deze groepen streefden naar binding met gelijkgestemden in de stad. Je ziet dan ook vaak dat zij in dezelfde wijken terecht kwamen of elkaar via verenigingen wisten te vinden. Een mooi voorbeeld is de  verzameling van Joodse verhalen.

Persoonlijke verhalen als onderzoeksbron
Net zoals de verschillende bronnen in een archief niet zijn verzameld voor de wetenschappelijk onderzoeker, zo geldt dat ook voor verhalensites. En dat zou ook zo moeten blijven, is mijn mening. Dat er weinig kritische verhalen zijn, vind ik als historicus, geen issue. Er zijn immers genoeg bronnen bij archieven, bibliotheken en de media die wel een tegengeluid kunnen bieden. Het is toch juist de taak van onderzoekers om vanuit een diversiteit aan bronnen een beeld te construeren en het plaatsen in een (historische, sociale, politieke, economische etc) context. Voor onderzoekers kunnen  mensen die hun herinneringen over bepaalde onderwerpen via verhalensites delen interessante contacten zijn. Maar als zij er geen gebruik van maken, waarom is dat dan erg? De website is immers niet opgericht voor dat doel.

Samenwerken
Willen de initiatieven van verhalensites succesvol zijn dan lijkt samenwerken de belangrijkste weg. Het hoeft niet per se te betekenen dat de initiatiefnemers hun eigen identiteit verliezen. Het Historisch Museum van Amsterdam heeft het initiatief genomen om een centrale bindende rol te spelen in de vele projecten om de geheugens in Amsterdam te verenigen. Op de website van het museum wordt bovendien verwezen naar een nieuwe app met persoonlijke verhalen over Amsterdam Oost die tijdens het symposium gelanceerd werd.

Tot slot
De discussies haalden doel, doelgroepen en strategieën vaak door elkaar. Maar dat krijg je als je gaat brainstormen over een onderwerp. Dat gaf ook veel stof tot nadenken en maakte het tot een boeiende en leerzame middag.

Interessant waren ook de publicaties die tijdens het symposium verkrijgbaar waren.

Share
Posted in Geen categorie | 4 Comments

Ask a librarian (met humor)

Ask a library/librarian-filmpjes zijn populair bij Engelstalige bibliotheken. Nederlandse versies uit het afgelopen jaar ben ik in ieder geval niet tegengekomen op YouTube. Vaak hebben de Engelse versies een serieuze insteek, zoals uit Australië of deze uit Illinois. In Hull gaan ze op de creatieve tour. Humor gebruiken is riskant en kan kinderlijk overkomen. Hoewel dat nog altijd beter is dan helemaal geen geluid. Tot zover een greep uit recente filmpjes.

Onderstaande korte film van de Harold B. Lee Library vind ik dan wel weer geslaagd. Hoewel de meningen ook daarover wisselend kunnen zijn. Maar het doel van de Ask-A-Librarian uitleg komt hier wel het sterkst naar voren: “I always know where to find a librarian to meet my scholarly needs” :-)

Share
Posted in Geen categorie | Tagged , , | Leave a comment

Lunchlezing Paul Groth: Telling your research story with metrics

Ook dit jaar vragen de bibliotheken van de VU, UvA en HVA gezamenlijk aandacht voor Open Access. Dit maal organiseren we een lunchlezing die gegeven wordt door Paul Groth. Het thema dit jaar is het meten van onderzoek. Behalve de H-index en de impactfactor over verschenen publicaties in tijdschriften, vindt de discussie en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek steeds meer plaats via sociale media. Paul staat stil bij het meten van onderzoek via de diverse kanalen en de ontwikkelingen daarin met altmetrics.

Paul Groth is universitair docent bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is initiatiefnemer van het altmetrics manifesto. Paul heeft bovendien meegewerkt aan een korte film over sociale media en open access in 2012. Zie ook zijn website

De lezing -in het Engels- wordt gehouden op 29 oktober in Floor (Kohnstammhuis, Wibautstraat Amsterdam) van 12.30 – 13.30 uur. Aanmelden kan via een speciaal formulier.

Share
Posted in Geen categorie | Leave a comment

Slim zoeken naar informatie met 21 korte films

Van de HVA-serie: “Slim zoeken” zijn onlangs 14 nieuwe korte instructiefilmpjes online geplaatst. Zoals bij de zeven die we al hadden, geven ook nu studenten een korte uitleg over hoe je online informatie kunt vinden en verwerken. De filmpjes passen met de online cursus/naslagwerk STIP in het blended learning traject van de cursussen informatievaardigheden bij de HVA. Behalve de bibliotheek, gebruiken ook HVA-docenten de filmpjes in hun lessen. De uitleg is daarnaast ook toegankelijk voor anderen die ze willen inzetten voor mediawijsheid/informatievaardigheden onderwijs, al verwijst de uitleg bij sommige filmpjes wel naar de website van de HVA Bibliotheek.


De totstandkoming
Het idee achter de filmpjes is dat in de praktijk studenten vaak aan andere studenten vragen en uitleg krijgen waar men informatie kan vinden voor een paper. Daarom spelen de studenten in de korte instructies de hoofdrol. Onder de coördinatie van collega Harrie van der Meer zijn de onderwerpen en teksten van de instructiefilmpjes bedacht en geschreven door de informatiespecialisten van de HVA. Vervolgens zijn er audities gehouden om uiteindelijk de beste studenten te selecteren. Met behulp van de afdeling HVA Webcolleges zijn -tot slot- de instructies gefilmd en gemonteerd.

Je vindt de 21 instructies op de website van de HVA Bibliotheek, het HVA vimeo-kanaal en binnenkort zullen ze ook op YouTube en HVA-webcolleges te raadplegen zijn.

De korte instructies zijn ingedeeld in 7 onderwerpen:

1. Het zoekproces

2. Definieer Probleem

3. Bedenk Zoektermen

4. Kies informatie

5. Zoek specifieke internetbronnen

6. Maak je selectie

7. Verwerk je resultatenShare
Posted in Geen categorie | Tagged , , , | 1 Comment

Data delen is goed voor de wetenschap

Dit jaar stond het onderwerp centraal tijdens het LIBER congres: het delen van wetenschappelijke data -het liefst open access- en de rol die bibliotheken hierin kunnen spelen. (zie de “papers“). DANS heeft gisteren een interessant filmpje online gezet over het delen van data. Via hun Data Archief (onder de naam: EASY -Elektronisch ArchiveringsSysteem-) proberen ze wetenschappers aan te sporen om hun data, het liefst via open access, online beschikbaar te maken.

Share
Posted in Geen categorie | Tagged , , , , | Leave a comment

Online begeleiden van studenten

Het thema van de negende Onderwijsconferentie bij de Hogeschool van Amsterdam -die gisteren plaatsvond- was: Learning Tomorrow. De presentaties stonden stil bij de diversiteit van middelen om kennis tot je te nemen en hoe relevant het is om als docent daar aan mee te doen. Uitsluitend een college bezoeken is niet meer genoeg. Anka Mulder gaf zelfs aan dat de hersenactiviteit van jongeren het laagst was op 2 momenten van de dag: tijdens tv kijken en colleges volgen.

Een goed voorbeeld van nieuwe manieren om studenten te helpen bij hun studie werd ‘s middags getoond in een interessante workshop over sociale media en de HVA van Suzanne Okkes, Frank Aarts en Marloes Los. Aviation Studies van het Domein Techniek zet namelijk ouderejaars studenten in (studentassistenten) om eerstejaars studiegenoten te helpen met de lessen en opdrachten. Dit gebeurt in een vast lokaal, waar studenten naar toe kunnen komen, via Facebook, op het forum van de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) en via webconferences.

Het belangrijkste resultaat is dat de studententevredenheid is toegenomen. Studenten vonden dat de webconferences erg nuttig waren, omdat ze hielpen bij het oplossen van vragen die ze hadden. De opleiding heeft er een interessant filmpje over gemaakt.

.

Zie ook:
- Sociale Media in het Hoger Onderwijs, deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4

Share
Posted in Geen categorie | Tagged , , , | Leave a comment

De ondergrondse bibliotheek

Onlangs zag ik de hiernaast afgebeelde stapels met boeken in de Amsterdamse metro. Prachtige kunstwerken, maar een voorstel van studenten voor de New York Public Library gaat een stap verder. Zij willen van de metro voertuigen virtuele bibliotheken maken. Via Near Field Communication technologie zouden reizigers 10 pagina’s van de afgebeelde boeken kunnen downloaden en lezen op hun mobiel. Daarna zouden de lezers verwezen worden naar de New York Public Library om het boek te lenen. Ik ben erg benieuwd in hoeverre het idee realiteit gaat worden. Het klinkt in ieder geval als een mooi project.

Zie onderstaand filmpje voor meer informatie.

The Underground Library from Keri Tan on Vimeo.

Tip van HVA Bibliotheek

Share
Posted in Geen categorie | Tagged , , | 1 Comment

Slim zoeken op internet


Ewoud Sanders benaderde vorig jaar onze Hogeschool van Amsterdam Bibliotheek met de vraag of we een aantal filmpjes wilden maken over het zoeken op internet. Het was al snel duidelijk dat we de filmpjes in de stijl van Teach Parents Tech wilden maken. Ik heb over de mooie aanpak van hun hier al in 2011 gesproken. Uiteindelijk heeft mijn collega Harrie van der Meer onder grote tijdsdruk het project snel opgepakt en met Ewoud en HVA Webcolleges mooi afgerond.

De onderwerpen van de verschillende filmpjes zijn:

Er is ook een langer filmpje gemaakt over Deskresearch.
Het idee achter de filmpjes is om studenten voor de camera te hebben die op deze manier hun medestudenten tips geven. En dat vind ik mooi gelukt :-)

Share
Posted in Geen categorie | Leave a comment